Midlertidig lukning af cykelsti og gangvej igennem Skoleparken

Fra Boligforeningen Skoleparken har bestyrelsen modtaget nedenstående:

Nu er byggeprocessen i renoveringen af Skoleparken kommet så langt, at Boligforeningen gør klar til midlertidig lukning for cykelsti og gangvej igennem Skoleparken.
Mandag den 22. august begynder entreprenørerne at opsætte skilte om lukningen af cykelstien og gangvejen.
Fra den 22. august er det ikke muligt at cykle og gå igennem Skoleparken.
Skiltningen viser også hvordan alle kan komme sikkert uden om Skoleparken.
Lukningen af cykelstien og gangvejen igennem skoleparken er midlertidig.
Formålet med opsætning af skilte om sikker cykelsti og sikker gangvej i kvarteret uden om Skoleparken er, at sikre forsvarlige trafikale forhold i den periode hvor Skoleparken er en byggeplads.

Problemer med TV signalet

Bestyrelsen har modtaget en del klager ang. TV signalerne.
Klagerne går på at signalet fryser/pixellerer på nogle af kanalerne. Jeg har haft fat i YouSee (senest her i november) der oprettede en sag og sendte Dansk Kabel-TV ud for at se på sagerne.

Problemet består i flg. Dansk Kabel-TV af 2 dele.
Del-1: 
  • Den store blå skorsten (nede ved rensningsanlægget) har fået monteret 4G mobilantenner. Disse sender med en sådan kraft at de forstyrre nogle af vores digitale TV-signaler i området (hvis altså ikke ens kabler er dobbeltskærmede). Dette gælder bl.a. for TV2-Charlie, ZuluHD, Discovery , Disney channel m.fl.
    • 4G-antennerne skulle blive justeret/dæmpet medio februar og de berørte TV signaler skulle således være ok derefter.

Del-2:

  • En stor del af medlemmerne har stadig de gamle enkeltskærmede kabler trukket inde i huset. Desuden har en stor del af medlemmerne de forstærkere siddende som blev leveret i fbm. ombygningen af antenneanlægget.
    • Nutidens digitale HD signaler kræver en mere moderne forstærker samt dobbeltskærmede kabler hele signalvejen.
  • Dansk Kabel-TV har tjekket selve  hovedanlægget igennem og der er ikke fundet noget galt med det. Som jeg har forstået det er de kabler der er trukket ind til husene i fbm. ombygningen af anlægget ligeledes ok. Problemerne henføres til de 2 ovennævnte punkter.
  • Til info vil en udskiftning af forstærkere, kabler og TV-stik i huset beløbe sig til   2-3000 kr. hvis Dansk Kabel-TV skal udføre det. Det kan dog gøres en del billigere hvis man selv vil ned og kravle i krybekælderen og trække kablerne selv. I enkelte tilfælde har Dansk Kabel-TV udskiftet forstærkere uden regning, men det er ikke normalen.
  • Et par af foreningens medlemmer har påpeget at den kabelboks der står på hjørnet ved Netto-stien kunne være en del af problemet. Boksen er i stykker og det kan regne ned i den. Denne boks er dog ikke længere en del af vores anlæg. Dansk kabel-TV meddeler at den hørte til det gamle anlæg og dermed er det ikke den der giver problemer.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Klaus Nielskov