Persondatapolitik 2018 selskovparken

Selskovparken juni 2018

Grundejerforeningen Selskovparkens Persondatapolitik 2018
Alle husstande i Selskovparken Hillerød skal ifølge foreningens vedtægter være medlem af grundejerforeningen.
Foreningen registrerer kun almindelige oplysninger om den enkelte husstand dvs: navn, adresse, e-mail, evt. telefonnr. og kontingentforhold.
Oplysningerne slettes ved ejerskifte. Den registrerede kan få oplyst, hvad der er registreret om vedkommende ved henvendelse til bestyrelsen.
Formålet med registreringen er, at der kan opkræves kontingent og udsendes indkaldelse til generalforsamling, referater og oplysninger i det hele taget. Ved udsendelse af mail bruges Bcc således at øvrige beboeres mail-adresser ikke fremgår.
Den registreringsansvarlige instans er foreningens bestyrelse. Oplysningerne gemmes elektronisk og kan kun tilgås via en kode. Koden udskiftes når bestyrelsen ændres.

Grundejerforeningens bestyrelse

Anna Marie Vind, formand