Fælles have- og arbejdsdag/oprydningsdag

Kære medlem

Husk at vi afholder fælles oprydnings- og arbejdsdag på vores
fællesareal

Søndag d. 5. maj 2019 kl. 10.00

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at deltage, også selvom man
måske er af den opfattelse, at man af den ene eller anden grund ikke kan
bidrage med så meget.

Dagen giver dig/jer nemlig muligheden for at mødes med de øvrige beboer
i foreningen. Du er også velkommen til alene at komme og hjælpe til/være
med én time, hvis det passer bedre i din/jeres kalender for dagen.

Fokus for arbejdsdagen er i år legepladsen samt fældning af mindre træer
mv. Vi efterlyser i forbindelse med arbejdsdagen medlemmer med trailer,
da vi skal have kørt en del på genbrugsstationen.

Vi afslutter dagen med, at grundejerforeningen byder på fælles frokost
kl. 13.00 for dem, som har lyst.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød og planlægning af opgaver, vil vi
gerne have en tilbagemelding om, hvorvidt du/i deltager.  Dette kan
foregå enten på mail til bestyrelsen@selskovparken.dk eller på telefon
23 49 99 95 til Kasper.

På vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Selskovparken

Kasper Thaarup Hansen

Husk at tage dine naboer med:-)

Vedr. skraldespande

Bestyrelsen har fået en forespørgsel vedrørende placering af skraldespande foran huset indhegnet af et hegn med målene 3x2x1,15 m 

Den størrelse er krævet hvis der skal være plads til de 5 skraldespande, vi vil have til sommer nemlig rest, bio, papir, pap og metal-plastik. Papcontaineren er lige nu frivillig. 

Bestyrelsen har drøftet sagen. 

Vi tillader en sådan opstilling under følgende betingelser: 

  • Målene 3x2x1,15 er maximale mål 
  • Hegnet skal være sort og lavet af træ eller imiteret træ 
  • Indhegningen må kun bruges til skraldespande 

Selskovparken marts 2019 

Anna Marie Vind 

formand