Generalforsamling

 

pastedGraphic.pdf

Hermed indkaldes medlemmer af Grundejerforeningen Selskovparken til

generalforsamling

tirsdag 26. februar 2013 kl. 19.30

 

i Hillerødsholmskolens kantine tæt ved Selskovvej og ud mod sportspladsen

 

Dagsorden i følge vore vedtægter § 7 

 

Valg af dirigent

Beretning om grundejerforeningens virksomhed

Regnskab for 2012 *  

Fremlæggelse af budget for 2013 * samt fastsættelse af kontingent og rykkergebyr

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.000 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr.

Behandling af forslag fra bestyrelsen

Behandling af indkomne skriftlige forslag **

Valg af bestyrelse ***. På valg er:

a. Magnus Marcussen, villig til genvalg

b. Tom Henningsen, villig til genvalg

c. Bent Jessen, villig til genvalg

d. Cathrine Jørgensen, som stoppede ved generalforsamlingen i 2012

8.   Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år – ulige år. Valgt i 2011: Lene Leerbeck

9.   Valg af revisorsuppleant for 2 år i ulige år – valgt i 2011: Henrik Basse

10. Eventuelt

 

Bestyrelsen sørger for hjemmebag og kopper og opfordrer samtidigt medlemmerne til at medbringe kaffe/te.

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Anker Birk Nielsen

Formand

8. januar 2013

 

 

*  regnskab og budget bliver udleveret på selve generalforsamlingen.

Desuden kan det læses på vores hjemmeside før generalforsamlingen:   www.selskovparken.dk

 

Fra Vedtægter for Grundejerforeningen SELSKOVPARKEN:

**    § 7:  Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest

14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10: Ingen mødende kan have mere end een fuldmagt.

***  § 14:  Ethvert medlem af foreningen er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

Hermed indkaldes medlemmer af Grundejerforeningen Selskovparken til

generalforsamling

tirsdag 28. februar 2012 kl. 19.30

på Hillerødsholmskolen i håndarbejdslokalet, første sal i bygning H.

Brug trappen i gavlen mod vest i bygning H. Bestyrelsen sætter skilt op ved trappen.

 

Dagsorden ifølge vore vedtægter § 7 

Valg af dirigent

Beretning om grundejerforeningens virksomhed

Regnskab for 2011 *  

Fremlæggelse af budget for 2012 * samt fastsættelse af kontingent og rykkergebyr

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.000 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr.

Behandling af forslag fra bestyrelsen om mulighed for opsætning af solceller på tag

Behandling af indkomne skriftlige forslag **

Valg af bestyrelse ***. På valg er:

a. Klaus McCluskey Nielskov, villig til genvalg

b. Kirsten L. Dalgaard,

c. Anker Birk Nielsen, villig til genvalg

8.   Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år – lige år. Valgt i 2010: Jan Ølsted, villig til genvalg

9.   Valg af revisor for 2 år i lige år – valgt i 2010: Henrik Nejst Jensen, villig til genvalg

10. Eventuelt

 

Bestyrelsen sørger for hjemmebag og kopper og opfordrer samtidigt medlemmerne til at medbringe kaffe/te.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Cathrine Jørgensen

Formand

14. januar 2012

 

*  regnskab og budget bliver udleveret på selve generalforsamlingen.

Desuden kan det læses på vores hjemmeside før generalforsamlingen:   www.selskovparken.dk

 

Fra Vedtægter for Grundejerforeningen SELSKOVPARKEN:

**    § 7:  Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest

                14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

        § 10: Ingen mødende kan have mere end een fuldmagt.

***  § 14:  Ethvert medlem af foreningen er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen.

Invitation til informationsmøde om solcelleanlæg

Den 16. februar 2012 kl. 19 – 22 i kantinen på Hillerødsholmskolen. Kantinen ligger  i det nordøstlige hjørne og har store vinduer ud mod sportspladsen

 

Kan du også godt lide tanken om at kunne producere din egen CO2 neutrale strøm?

Har du en masse spørgsmål om anskaffelse og drift af solcelleanlæg?

Vil du gerne vide noget :

– om  det virkelig kan passe, at det nu kan betale sig at producere sin egen strøm?

– om en investering i solceller er noget for dig?

– om hvilke typer af solceller der findes?

– om hvilke der er bedst til vores næsten flade tage?

– om solceller kræver vedligeholdelse?

– om hvor stort et anlæg du må/bør etablere?

– om der er er kommunale krav/regler, der skal overholdes?

 

Så kom og deltag i et spændende informationsmøde, hvor grundejerforeningens bestyrelse har inviteret 3 seriøse, potentielle leverandører af solceller til at komme og give os en masse fakta om solceller og selvfølgelig lidt anbefalinger af egne produkter.

Bestyrelsen vil sørge for en øl eller vand samt lidt kage til kaffen – kaffe og krus tager du som sædvanlig selv med.

 

Venlige hilsener

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selskovparken

Tilbud på snerydning af veje og fortove

Bestyrelsen har indhentet følgende tilbud, som de enkelte veje i foreningen kan vælge af benytte sig af.

Eventuel kontakt, aftale og betaling er op til de enkelte veje, hvis der findes enighed herom.

– Bestyrelsen

 

Tilbud på snerydning

Rydning af veje:

Rydning af én vej kr. 600,00 excl. moms uden salt pr. gang

Traktor kører en gang frem og en gang tilbage med blad ikke med snekost.

Sne vil ligge langs fortorv.

Der ryddes ikke foran indkørsel. Der skal beboerne selv skovle sneen væk.

Parkerede biler, vil der blive kørt en stor bue uden om.

 

Rydning af fortorv:

Der køres med kost. Håndholdt.

Der køres kun én gang. Der køres hver gang, det har sneet.

Prisen er kr. 12,00 excl. moms, for hver hustand under forudsætning af at alle på vejen er tilmeldt ordningen.

 

Vores gartner Bo Jacobsen står for formidlingen, han kan kontaktes på email gartner@mail.dk

 

 

Bestyrelsens reaktion på ombygning af Netto

Nettos indretningschef har været overordentlig imødekommende over for de ønsker, vore medlemmer på Fuglefængervej har fremsat. Bestyrelsen har haft behagelige samtaler med indretningschefen i den sammenhæng.

Nu er medlemmerne på Fuglefængervej betydelig mindre generet af det nye indgangsparti.
Netto-hunden mod vest er fjernet sammen med det brede gule bånd.
Desuden sørger Nettos personale for at slukke lyset i indgangspartiet uden for åbningstid.

– Bestyrelsen

Ang. Vejbelægning

Bestyrelsen har haft kontakt til Hillerød Trafik, Vej og Park angående renoveringen af vejbelægningen i 2009 på Ringridervej, Hjulmagervej og Hovsmedevej. Vores ønske var at få fjernet den løse del af belægningen på de 3 veje. Det ønske er heldigvis – efter en del samtaler og e-post-udveksling – blevet opfyldt den 11. november 2011.

– Bestyrelsen

Ang. renoveringen af Netto

Det nye indgangsparti er flyttet så langt mod vest som muligt og er derfor blevet meget synligt for medlemmerne på Fuglefængervej.
Det kraftige lys i loftet på indgangspartiet kan ses i flere af husene.
Reklamelogoet og det gule bånd er også synligt over muren mellem Fuglefængervej og Netto.

Bestyrelsen er i kontakt med Nettos indretningschef og med Hillerød Kommune, By og Miljø,
Miljø, Byg og Beredskab i håb om at få fjernet logo og det gule bånd på vestsiden af indgangspartiet.
Desuden ønsker bestyrelsen en aftale om, at lys i indgangspartiet slukkes uden for Nettos åbningstider.

– Bestyrelsen